ญี่ปุ่น OCR

ความต้องการ:ชัดเจน และแนวข้อความ พื้นหลังเรียบง่าย ขนาดเล็กกว่าขนาด 2Mb รูปแบบ JPG

ตัวอย่างรูปภาพที่มีคุณภาพ

ญี่ปุ่น OCR

ญี่ปุ่น ออนไลน์ OCR

ญี่ปุ่น OCR แปล