Konvertēt Hiragana/katakana rakstības uz latīņu burtiem

Alfabēta Hiragana/Alfabēta Katakana

Runāt Alfabēta Hiragana/Alfabēta Katakana

Roman